Polityka prywatności

Jako administratorzy serwisu www.handyman-service.eu przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników, szanując Ich bezwzględne prawa w tym zakresie. Ponadto, jako zarządca serwisu, dbamy o bezpieczeństwo wszystkich udostępnionych nam danych lub informacji w sposób wyjątkowo odpowiedzialny i skrupulatny. Wszelkie dane lub informacje, którymi administrujemy są zabezpieczone w sposób szczególny, a także chronione przed dostępem osób nieupoważnionych tak, aby wszyscy Użytkownicy czuli się w pełni bezpiecznie.

Dane osobowe oraz informacje, przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych i poczty elektronicznej, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji danego zlecenia lub żądania wynikającego ze współpracy naszych administratorów z danym podmiotem (firmą lub instytucją), lub osobą fizyczną na podstawie odrębnych umów i nie będą używane w celach reklamowych, marketingowych itp. bez stosownej zgody.

Za wyraźną zgodą Użytkownika serwisu przetwarzane są dane w zakresie szerszym niż jest to obligatoryjnie wymagane przy zgłaszaniu różnego rodzaju żądań i próśb czynionych przez Użytkownika w stosunku do administratora danych.

Udostępnione przez Użytkownika dane lub informacje są przetwarzane w celach tylko i wyłącznie związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie bądź wykonywanych bezpośrednio przez naszych usługodawców, a w szczególności w zakresie prowadzenia polityki informacyjno-przekazowej, a za wyraźną zgodą Użytkownika wyjątkowo mogą być przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych.

W.w dane lub informacje nie są, jak również nie będą w przyszłości, odsprzedawane lub przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem akcjonariuszy bądź udziałowców oraz podmiotów rozporządzających prawami do serwisu www.handyman-service.eu. Każdy Użytkownik w dowolnej dla siebie chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje pełną, niczym nieograniczoną możliwością ich aktualizacji lub usunięcia.

W celu kontroli własnych danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z administratorem danych.

Ponadto informujemy, iż administrator serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów innych serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w serwisie. Sugerujemy i zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o stosowanej polityce prywatności umieszczonych na wskazanych przez nas wyżej stronach gromadzących dane osobowe.

Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację Polityki Prywatności. Zawartość serwisu objęta jest prawem autorskim oraz innymi prawami ochrony własności intelektualnej.